Jardanhaza


A tartalomhoz

...2012. évi Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvei megtekinthetők az >>Önkormányzat>> Testületi ülések menüpontban...ELEKTRONIKUS LAKOSSÁGI BŰNMEGELŐZÉSI INFORMÁCIÓS RENDSZER - Lakossági hírlevél - Oktatási hírlevél >> Rendőrségi tájékoztató menüpontban...


Tovább>>

______________________________________


Tovább>>

______________________________________

JÁRDÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

2014. ÉVI
MUNKATERVE

Tovább>>>

_____________________________________________________

JÁRDÁNHÁZAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
JÁRDÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
BORSODSZENTGYÖRGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
CSERNELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
JÁRDÁNHÁZA ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT
ÉS INTÉZMÉNYEIK

A KÖZÉRDEKŰ ADATOK MEGISMERÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMEK INTÉZÉSÉNEK ÉS A KÖTELEZŐEN KÖZZÉTEENDŐ ADATOK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁNAK SZABÁLYZATA

Tovább>>>

__________________________________________

JÁRDÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
15/2007. (IX.25.) KT rendelete
a Járdánháza területén állandó lakóhellyel rendelkező felsőoktatási hallgatók támogatásáról


Járdánháza Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény 16. § (1) bekezdés alapján az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező felsőoktatási hallgatók támogatásával kapcsolatosan az alábbi rendeletet alkotja...

Tovább>>>

__________________________________________

_________________________________________________________

NYILVÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete nyilvános pályázatot hirdet az önkormányzat tulajdonát képező
Járdánháza, 117-118. hrsz. belterületi ingatlan szabadidőparkként történő hasznosítására

Tovább>>>

_________________________________________________________

__________________________________________________________Elindult a TÁMOP-2.1.2-12/1-2012-0001 "Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése" című projekt, mely során százezer felnőtt ülhet iskolapadba 95-98%-os támogatással informatikai és idegen nyelvi képzések keretében

Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése

Tovább >>>

__________________________________________________________


Helyi
Esélyegyenlőségi
Program
Járdánháza Község Önkormányzata


Tovább>>>

_________________________________________________________

Járdánháza Község Önkormányzata
Képviselő Testületének
2013. ÉVI
MUNKATERVE

Tovább>>>

_________________________________________________________

Tájékoztató a Szociális étkeztetés
igénybevételéről...

Tovább>>>

_________________________________________________________


_________________________________________________________


Tisztelt Lakosság!

Járdánháza településen a Képviselő-testület határozata alapján a 2012. évi kommunális adó összege a korábbi 12.000 Ft összegről 6000 Ft-ra csökken.A kommunális adó a község működtetésére vonatkozó költségek (közterületek, közutak rendben tartása, köztemetők karbantartása, közvilágítás biztosítása) illetve esetleges fejlesztésekhez önerő biztosítására használható fel.
A kommunális adó nem tartalmazza a hulladékszállítási és hulladékkezelési közszolgáltatási díjat!


Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Lakosság!
A jogszabályi lehetőségeknek megfelelően, más településekhez hasonlóan Járdánháza Község közigazgatási területén lévő ingatlanokra vonatkozóan 2012. év január 1.-től hulladékkezelési közszolgáltatási díj kerül kivetésre.
Ennek összege 120 literes gyűjtőedényből: 2.230 Ft/hó/db
Az Önkormányzat kedvezményként
kérelemre biztosítja a 60 l-es gyűjtőedény használatának lehetőségét azon magánszemély, ingatlanhasználó számára, akinek a közszolgáltatásba bevont ingatlan lakcímén a központi személyi adat és lakcímnyilvántartás alapján más személy bejelentkezve nincs – kivéve az azonos házszámmal rendelkező osztott és osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlan ingatlantulajdonosait – és életvitelszerűen egyedül lakik.
A szolgáltatás díja: 1.115 Ft/hó/db
Az üres lakások tulajdonosát
kérelemre nem terheli a közszolgáltatási díj fizetési kötelezettség!A mentességről és a kedvezményekről érdeklődjön a Polgármesteri Hivatal ügyintézőinél.

Járdánháza Község Önkormányzata


Kérelem letöltése>>>

Járdánháza településen a Képviselő-testület döntése alapján a 2012. évben NEM KERÜL BEVEZETÉSRE az úgynevezett INGATLANADÓ!!!A Képviselő-testület ezen adónem bevezetését -mely az ingatlanok értékének alapján akár az évi 3 %-kot is elérhette volna- a lakosság teherbíró képességének figyelembe vételével nem támogatta.

Járdánháza Község Önkormányzata


Tisztelt Kutyatulajdonosok!Járdánháza településen a Képviselő-testület döntése alapján a 2012. évben
NEM KERÜL BEVEZETÉSRE a médiában „EBADÓ”-ként emlegetett adóforma!!!Kérjük, hogy nagy gondossággal ügyeljen állataira!Tisztelettel felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az elszaporodott kóbor kutyákat jelezze a Polgármesteri Hivatal 48/466-002-es telefonszámán.

Járdánháza Község Önkormányzata

_________________________________________________________________

JÁRDÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
15/2011.(XII.21) önkormányzati rendelete
a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 16/1994.(XII.22.) önkormányzati rendelet és a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységről szóló 2/2007.(I.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Rendelet letöltése>>>

_________________________________________________________________

JÁRDÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
16/2011.(XII.21) önkormányzati rendelete
Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások, helységek, az ezekhez tartozó területek bérletéről, valamint ezek bérleti díjáról és elidegenítéséről szóló 7/1994.(IV.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Rendelet letöltése>>>

_________________________________________________________________

Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő–testületének
17/2011.(XII.21) önkormányzati
r e n d e l e t e
közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjakról szóló 11/2011.(X.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Rendelet letöltése>>>

_________________________________________________________________


Közérdekű információk

Járdánházai Közös Önkormányzati Hivatal
Hétfő:
8:00 - 12:00
Kedd:
Nincs ügyféfogadás
Szerda:
8:00 - 16:30
Csütörtök:
Nincs ügyféfogadás
Péntek:
8:00 - 12:00

Elérhetőségek:

Járdánháza Község Önkormányzata

Telefon:

0648/466-002
Email:
titkarsag@jardanhaza.t-online.hu

Falugazdász

Herceg Csaba

Minden hónap 1. keddje.
13:00-14:00

látogató számláló

Ózdi Járási Hivatal

3600 Ózd,
Városház tér 1.


Ózdi Járási Hivatal ügyfélfogadási rendje

Névnap és dátum

Főoldal | Település | Önkormányzat | Hírdetmények | Pályázatok | ePont | Rendőrségi hírek | Falutévé | Oldaltérkép


Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenübe